Skip to content

Klagomål

Om du inte är nöjd

För oss är det viktigt att du som kund känner dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Om det skulle uppstå en situation där du inte är nöjd med det beslut vi har fattat eller om du anser att vi har gjort fel, uppmanar vi dig att kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta en lösning.

I många fall kan vi lösa ditt ärende direkt över telefon, medan det ibland kan kräva en mer noggrann granskning av händelsen.

Inte nöjd med våra tjänster?

Din åsikt är alltid viktig för oss. Är du inte nöjd? Kontakta Eirs klagomålsansvarige. Vår klagomålsansvarige kommer att gå igenom ditt ärende och återkomma till dig inom 14 dagar. 

Här är kontaktuppgifterna till Eirs klagomålsansvarige:

Epost: skador@fairbilforsakring.se

Telefon: 08-49004125

Om du inte är nöjd med vårt svar och önskar att ärendet prövas av en tredje part, finns det olika instanser du kan vända dig till:

Trafikskadenämnden

Vissa prövningar är obligatoriska och måste alltid prövas av nämnden. Om det gäller en obligatorisk prövning kommer Eir att hjälpa dig. Nämnden är oberoende av alla försäkringsbolag och strävar efter att säkerställa en enhetlig och rättvis bedömning av personskador inom trafikförsäkringen. Om prövningen inte är obligatorisk är Fair inte skyldig att inhämta nämndens utlåtande. Adress: Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm.

Domstol

Du har alltid möjlighet att få en tvist prövad av tingsrätten. Dessutom inkluderar Fair’s Halv- och Helförsäkring ett rättsskydd som kan ersätta delar av rättegångskostnaderna.